Müsteerium

Minu käest on sageli küsitud, kuidas saab uskuda seda mida ei ole olemas ja miks peaks keegi uskuma.
Osa vastusest on küsimuses sees – mitte KEEGI ei usu midagi sellist, mida ei ole olemas. Lihtsalt erinevatele inimestele on maailmas olemas erinevad asjad.

Neil asjadel on üks ühine omadus – nad on olemas. Mõistustki pole keegi näinud ja katsuda saanud.

Teiseks, miks PEAKS keegi uskuma? Jällegi – ei pea. Kes on Jumalat tundnud see usub, sest teisiti pole võimalik. Samuti on ka armastusega. Seda ei pea tundma, mõned ei tunnegi kunagi, kuid kes on kunagi tundnud, see… Kuid samuti, paljudele piisab vaid kirest.

Nii see maailm kord juba on. Kuid see maailm on üks kõigile ja see teadmine on oluline.

Kommentaar kõrvalt: Kuhu ritta paneksid juutide ja illuminaatide vandenõud? Olemas pole, tundnud pole … Ometi, oi kui paljud usuvad.

Nagu ma juba ütlesin – erinevate inimeste jaoks on olemas erinevad asjad. Sama maailm, erinev variatsioon. KUID see erinevus on olemas vaid inimese enda jaoks. Seega – Bavarias sündinu on ajalooline fakt. Fakti kohta üldiselt ei öelda, et usun seda… Lisaks on maailmas palju sellist, mida me arvame, et ei ole tundnud. See on juba taju ja informatsiooni piiratuses kinni.

Kommentaar kõrvalt: Jah, nagu ütles kunagi üks mu endine õpilane: “Pole vahet, kas Carlos Castañeda elas selle kõik, millest ta kirjutab, läbi reaalsuses või oma fantaasiates, kuid ta elas selle läbi.”
Baierimaal sündinu kohta kaldun arvama, et suur osa vandenõuteooriate sõpradest usub pigem tõlgendusi, kui fakte.

Kommentaar kõrvalt:: Uskumise definitsioon ongi ju milleski kindel olemine hoolimata tõendite olemasolust või nende puudumisest. Lihtne.

 

 

Abort ja 1000 embrüo küsimus…

Abordi pooldajad koos oma 1000 embrüo küsimusega lähtuvad, ilmselt demagoogiliselt, paarist valest eeldusest.

Esiteks 1000 embrüot vs nuttev laps. Iseenesest on siin juba sisse toodud emotsionaalne komponent, et ükskõik kuidas otsustades, ikka ennast halvasti tunneksid. Kuid see on IGA kriisisituatsiooni standartolukord ja käitumine on reguleeritud kriisiõpetajate poolt. Päästad, kelle saad, sest tõelise kriisi, aga mitte hüpoteetilise, ekraani taga, üle mõtlemise käigus saad sa käituda vaid ühel moel. Lisaks on 1000 embrüot kuskil nurgas asi, mille inimene, kui pole spetsialist, ka ära tundma peab, kuid nuttev laps on koheselt äratuntav ja väga kiiret tegutsemist nõudvas olukorras käitub normaalne inimene instinktiivselt. Järelikult küsimus kas 1000 embrüot või elav laps on nagu eriti küüniline.

Teine väide, et naisel peab olema õigus otsustada oma keha üle. Loomulikult! Mitte ainult naisel vaid kõigil inimestel. Kuid loode ei ole ju naise keha vaid eraldi inimene! Sic! Eraldi inimene, kes ühel eluperioodil on looduse poolt, kurja maailma eest kaitseks, paigutatud teise inimese sisse. Kui see nii poleks siis inimesed ilmselt muneksid. Seega on tegemist looduse poolt liigi ühele soole pandud vastutusega, mitte õigusega. Seega demagoogline väide, et oma keha, ise otsustan, ei päde. Pole sinu keha. Sama hästi võiks ju olla ok kui ma löön maha poe juures vaaruva asotsiaali, sest a) põhjustab ebameeldivust; b) võib saada minu kehale ohtlikuks. Kuid sellise teo tagajärjed maanduvad millegi pärast kohtus, mitte haigekassale esitatavaks arveks.

Uudised Hiinast

President Xi Jinping kõne partei kongressil tõi välja 5 punkti, mida tuleb saavutada:

_________________________________________
He warned that there are five things that China is going to achieve in the next few years, and if America does not thwart them, “China will in fact be a hegemonic power.” They are:

1. The rollout of fifth generation mobile technology — known as “5G.”
2. The expansion of the One Belt One Road Initiative — a transport system to go through central Asia and connect China to the Middle East.
3. Plan 2025 — 10 industries the Chinese have aimed to dominate by 2025. Bannon described the Chinese as “way ahead.” Bannon said three of those are silicon chips, robotics, and artificial intelligence.
4. Conversion of all oil transactions into Chinese currency, which he said will end America as a reserve currency and force the U.S. to start paying off the 20 trillion debt.
5. Financial technology. Bannon said the true piece of leverage with North Korea is the ability to decouple countries from the world’s financial system, sanction companies, and shut banks off from capital markets. He predicted that in 5-10 years that ability is gone.

“If they accomplish those five things, they win,” he predicted.

_________________________________________

See on programmiline kõne, mis lõpetab USA hegemoonia 5-10 aasta perspektiivis.

Alistumine

Miks on kaasaegne ja progressiivne mõelda, et kui mulle kuskil ei meeldi, siis tuleb seda kohta muuta/lammutada, mitte minna sinna kus meeldib ja on hea? Sest kui peaks olema tõsi modernistide väited Kõigi Inimeste osas, siis peaksid need “tagurlikud” kohad ise välja surema. Mitte kasvama. Probleemi nagu poleski ja kõik saab kohe-kohe olema edumeelne ja moodne.

Miks peab Kirik ennast muutma, et LGBT(x) saaks laulatusi? Kui see on nii Enamus, siis tehku endale kirik või mis iganes ja laulatugu kasvõi kolm korda päevas, korduvalt ja grupiviisiliselt. Kui on vastuvõetamatu mõnede organisatsioonide vannetes viited Jumalale, näiteks koduse kasvatuse praktika on rõhutatult ilmalik, siis miks ei valita/looda organisatsiooni, millise aluspõhimõtted ei ole seotud Jumalikkuse printsiibiga? Kui Jumal ON vastuvõetamatu enamikult nagu meile väidetakse, siis sellised organisatsioonid surevad ise välja. Kuid ei, neo-sotsialistliku ilmavaatega edumeelsed ja moodsad lihtsalt PEAVAD midagi lammutama. See oleks nagu mingi sisemine sund, pärit lausa jakobiinlusest või illuminaatlusest läinud aegadest.

See on muidugi kurb, et järeltulev põlv õpib esmalt lammutama (läbi meediaruumi) ja alles hiljem, ärksamad, õpivad midagi ka looma. Kuid nagu on teada maailmapraktikast, kui sa kunstlikult lõimid kedagi, kellel puudub vähimigi soov lõimitud saada, siis on see Alistumine, “plain and simple”.

Mentaalhiired

Sind võib olla miljon, sadu miljoneid, kuid kui sa oled põues hiireke, siis piisab ühest vanast lombakast lõvist…
Huvitav on see, et “heaolu-mis-iganes” ainuke tulem on see, et ühiskond valmistatakse ette ülevõtmiseks. Vabatahtlikult.

On tehtud päris arvestatavaid katseid hiirtega, kus neile tekitati heaolu ühiskond. Tulemuseks oli, et katsealune kogukond suri välja, hakates enne seda väga “huvitavalt-ebareeglipäraselt” käituma. Kui me jätame nüüd kõrvale põhjendamatu upsakuse, et inimene kui bioloogiline liik on enamat kui loodusseadused, siis ma arvan – heaoluühiskond tuleks kuulutada inimsusevastaseks… 😉

Ülaltoodud hiire-lõvi metafoor iseloomustab vanas Euroopas toimuvaid protsesse sund-sallivas poliitkorrektsuses, mis mõeldud just mentaalhiirte produtseerimiseks.

Heaoluühiskond ei ole pelgalt majanduslik olukord ja sellest tulenev elukorraldus vaid rohkem hoiakute süsteem ja selles osas oleme täpselt õiges kohas. Inimsesevastseks kuulutamine oli pigem utreering…

Asjade väestamine

Tänases päevas on inimestel sageli ettekujutus, et on olemas asju, millel on vägi iseeneses. Olen nooruses seda isegi arvanud ja mul võttis palju aega selle narrusest arusaamine. Selline „harripotterlik“ lähenemine on vägagi levinud ja paljud inimesed püüavad ennast ümbritseda “pühade esemetega”. Olen kohanud inimesi, kes jooksevad jalad rakku, et saada pühitsetud palvehelmeid, kristalle, tükke artefaktidest või ehitistest, et neid siis härdalt taskus kanda või kaelas hoida ning seeläbi loodetakse saada kaitset mingisuguse kurja vastu või pelgalt loota „kõrgematele jõududele positiivselt silma paista“. Sageli omamata vähimatki ettekujutust kes-mis-miks-milleks see kõrgem jõud on.
See fenomen ei ole uus ning on läbi aja ka erinevad varjundeid kandnud, kuid oma põhiolemuses on see ikkagi vale, ebatõene olnud. Ja seda mitte sellepärast, et esemetel või artefaktidel ei võiks olla väge vaid pigem sellest kuidas see vägi neisse saab. Mis on muna ja mis on kana.
On inimliku nõrkuse tunnus otsida abi või jõudu mingist asjast, sest see protsess toimib veidi teisiti. Kui püüda teemale läheneda religiooniloolisest aspektist, siis artefakt saab tähenduse inimesele läbi inimese enda usu. Tähtsust ei oma religioon, saati siis konfessioon. Hetkel räägime vaid usust kui irratsionaalsest, idealistlikust maailmamõistmisest. Vaid inimese usk annab tähenduse ja selle läbi ka väe mingile objektile. Kuna inimene omab vaba tahet ja seeläbi valikut kas liikuda Jumalas või Jumalast eemaldudes, siis see sama vaba tahe määratleb ka inimese väärtuste ruumi. Läbi väärtuste ruumi, aga toimub ka interaktsioon erinevatesse objektidesse, sealjuures ka asjadesse, mis on meie ümber. Osad neist asjadest ei oma meile otsest praktilist tähendust, kuid inimene võib läbi oma väärtuste ruumi neile anda tähenduse. Läbi selle tähenduse saab see objekt inimene jaoks oluliseks, justkui omandab väe andmaks oodatud abi. Alles seejärel saab see objekt mõjutada inimest, anda talle keerulises olukorras tuge, kuid seda mitte selle läbi, et objektil oleks mingit väge iseeneses vaid selle läbi, et objekt tuletab meelde, intensiivistab neid aistunguid ja reaktsioone (nende hulgas ka usul põhinevaid, on see usk siis millesse iganes), mis mõjutavad inimese irratsionaalseid, idealistlikke kogemisi. Omal viisil saab tõmmata paralleeli platseeboefektiga. Tänapäevases arusaamas ei ole platseebo puhul enam tegemist (enese)pettusega vaid tegemist on välise abi asendamisega sisemise abiga, mille genereerib usk. Sellest tulenevalt on platseebo väga oluline termin ja mehhanism ka väljaspool meditsiini. Ehk siis „бережёного бог бережёт“.
Kuidas siis toimub asjade väestamine? Ülaltoodud näide palvehelmestest on sarnane erinevates religioonides. Palvehelmed iseenesest ei oma mingit muud väärtust kui vaid on tavalisel tööriistal. Puusepp hoiab väga oma kirvest ja seda mitte sellepärast, et kirvel oleks iseeneses jõud midagi anda (väljaarvatud mõned muinasjutud) vaid kirvega saab puusepp teha midagi, millel on väärtus, tuginedes sealjuures omandatud oskustele. Sama kehtib ka palvehelmeste kohta. Vaid neid kasutades palveteks saab teoks väärtus ja see on palveväärtus, mida aitasid saavutada palvehelmed, kuid palve tuli inimeselt Jumalale ning Jumalalt armu näol väelike toimetena inimesele. Nii see toimib religioonilooliselt ja mitte teisiti (Griffindori ümbrus väljaarvata). Nagu näeme, siis palvehelmestel enestel puudub roll väärtuste loomisel või isegi vahendamisel. Seeläbi on nende näiteks kaelas kandmine õigustatud vaid siis kui selle eesmärk on kerge kättesaadavus palveks. Kui seda pole, on see lihtsalt narrus.
Siit me näeme, et väärtust kandvast objektis taandusid palvehelmed väärtust vahendavaks tööriistaks. Seega kui keegi põletab mõnda pühakirja, siis kurja sündimise hetk ei ole mitte see põletamine vaid hetk kui see inimene on pöördunud ära oma Jumalast andumaks pisikestele, isiklikele pahedele, et saada naudingut või tõsta enesehinnangut läbi teiste alandamise või hullemal juhul hävitamise. See on iseenesest tugeva alaväärsuskompleksi ilming ja selle pideval kordumisel viitab ilmselt olulisele häirele, mis omakorda vajab kindlasti ravi. Ravi ei pea olema meditsiiniline, võib olla ka milline iganes ühiskonnast eemaldamine. Sest pühakiri iseeneses, pelgalt asjana (on ju tegemist mingile materjalile kantud kirjamärkide kogumikuga), ei oma väärtust vaid saab väe läbi inimese väärtuste ruumi, kuid selle ruumi loob ja sellest saab osa inimene ikkagi ise, omast vabast tahtest tuleneva soovi läbi järgida oma Jumalat. On see siis Kolmainu Jumal, Allah, Maaema või mingikujuline Buddha. Muna ja kana ei vaheta kunagi kohti, olenemata religioonist, mütoloogiast või muust idealistlikust õpetuste kogumist, mida järgitakse.
Siit me võime näha, et artefaktide hävitamine või valekasutus ei muuda mingilgi moel neid väärtuste ruume, mis annavad neile artefaktidele tähenduse. Seega on need tegevused mõttetud, tähenduseta tegevused, mis kõige enam võivad omada vaid meediaväärtust. Sellest on andnud tunnistust, läbi ajaloo, ka erinevad religioosselt mõtestatud rüüsted ja puhastused, mis pole kunagi suutnud märkimisväärselt oma tegelikku objekti kahjustada, saati siis hävitada, aga see on juba teema egregoridest ja sellest kunagi hiljem.
Lisa 19.04.2017 (tuginedes vestlusele Ioani ja Marikaga)  
Toodud mõtisklus ei ole mõeldud pisendamaks reliikviate ja pühitsetud artefaktide tähendust. Autor on kaugel ikonoklasmist ja esemete tähenduse muutumise eitamisest läbi pühitsemise. Tuleb lihtsalt tähele panna muna ja kana klauslit. Asjadel on maailmas oma kindel viis olla ja teisti nad ei ole. On normaalne, et üks kummardab oma Jumalast seatud pühadust, kuid eesmärk ei ole mitte kummardamine vaid läbi kummardamise ühe osaduse suurendamine tema Jumalaga. SEE ON EESMÄRK ja seda ei saa ega tohigi keegi pisendada. Ülaltoodud mõtiskluse eesmärk on püüd vältida, et viis muutuks eesmärgiks iseeneses. Miks on see nii, sai mulle selgeks viimasest “Plekktrummist” kus Kalle Kasemaa sedastas lääne ja ida filosoofilise mõtte hiliste trendide erisuse läbi epistemoloogilise ja ontoloogilise vahekorra. Me tegeleme liialt viisidega ja küsimustega mil viisil ja kuidas. Oleme unustanud tegeleda küsimustega kes, mis ja miks.
Aulise isa Ingmari kommentaar:
Arusaadav ja ammendav. Deskripitiivne ja proklamatiivne.
Lugemise ajal turgatas mulle meelde see, millele pretendeerivad kolm abrahamiitlikku religiooni: juutlus, kristlus ja islam. Nimelt see, et usk Jumalasse on teistsugune reaalsus, kui muud, inimese enese usu jõuga sooritatud tähenduste loomised. Uskuda Jumalasse saab vaid see, kellele Jumal on end ilmutanud ning andnud selle uskumise võimaluse. Seetõttu nimetatakse neid religioone ilmutuslikeks. Kas niisugusest usust saab ka loobuda, ilma Jumala loata, ma ei oska öelda.

Gogoli Idioot

Millise lontrusliku ühiskonna me oleme loonud!
Head ja kohusetundlikud lapsed paluvad Eesti Vabariigi politseid jumala keeli: “Aidake meid! Me tahame rahulikult ja heas keskkonnas õppida. Me tahame mitte muretseda oma julgeoleku pärast. Me näitame teile, kes on need pätid ja keelatud aineid väikestele müüvad lontrused. Me ei karda tagajärgi, sest me tahame rahulikult õppida.”.

Ja siis see Eesti vabariigi politsei ütleb, et “Tore on, aga me ei tohi midagi midagi teha, sest vaadake, neil on õigused….” Sic!
Mis siis, et nad on kaagid, kes teadlikult ja korduvalt teevad kõik selleks, et neil oleks omasugune järjepidevus.
Mis sest, et te näitate meile kus kohas nad hoiavad keelatud aineid, mida müüa.
Mis sest, et te näitate kuidas müük toimub. Neil on õigused!
Aga, et headel ja hästi hakkama saavatel lastel peaksid ka õigused olema, siis see on nagu nende endi asi! Sic! Kui haige peab olema, et sellist loogikat kanda.
Õpetaja peab tõestama, et see kuradi lontrus on lontrus, sest see heidik oskab nii ilusasti manipuleerida ja sõnu ritta seada ja valetada! Ja see õpetaja peab temaga rääkima ja pea peal kõndlima, et tal tekkiks “eduelamus” ja tahe õppida! See, et peab on tundmatu sõna! Pole oluline, mida sa tahad, on asju, mida PEAB! See on vaat, et vihakõne! Kui sa midagi sellist ütled šokeerid sa LAST ja sind saab vastutusele võtta. Ja selles samas “šokis” läheb see laps lõhkuma, laamendama, räuskama ja keelatud aineid müüma elik “gängitsema”. Ta on ju ülekoormatud laps…! Come on!!!

Tuleb meelde kunagi läbi elatud olukord, kus mind häbimärgistati, sest avaldasin arvamust, et parasiite täis, haigustest kubisev, ennast korduvalt täislasknud, petlikult inimese sarnane subjekt ei peaks liikuma sealt kaudu kus seaduskuulekad ja ühiselureegleid järgivad kodanikud omi asju ajavad, siis sain teada, et kes ma õieti selline olen!
Neil on Õigused! Ja minul, kes ma makse maksan ja neid sigudikke ülal pean ei ole õigust turvalisele elukeskkonnale…

Ja siis tuleb mingi roosast, eluvõõrast ulmast mentaalselt pilvetõmmanud tibidoktor ja hakkab maid jagama, kellel kõik millised õigused on ja et ma olen vihakõnelejast šovinistlik siga, kellel puudub elementaarne empaatiavõime ja teadmisest sellest “Suurest Tööst, Teadusest”, mida nad teevad.
Ja siis loeme millised miljonid pannakse magama, et need tibidoktorid oma “Suurt Tööd” saaksid teha.

Ja siis me imestame, miks inimesed ei käi valimas. Nad ei hakkagi käima ja seda mitte sellepärast, et nad ei tahaks osaleda ühiskonna ehitamises vaid nad ei taha olla kaassüüdlased selles inimsesevastases kuritöös, mida meie blameerunud, moodne ühiskond järjest metsikumaks, mõistusevastasemaks genereerib.

Parafraseerides ühte nähtud teatritükki: “KÄIGE P****E RIIGIEHITAJAD!” Ma olen uhke olemast Gogol’i Idioot!

Ideede võitlus

Jättes kõrvale ideede võitluse/võistluse saab vaadata inimesi “populatsioon areaalis” printsiibil. Kardinal Fulton Sheen’i lausung saab täiesti uue hingamise. “Tõde ei ole hääletatav. Tõde jääb tõeks ja vale jääb valeks.”

Seega olenemata grammatiliste “keele surmade” kasutamise rohkusest igapäevases dialoogis – oli, on ja jääb peamiseks: liigi produktiivsus, järglaskonna kasvatamine põhimõttel: traditsioon+isiklik kogemus ja asuala (elik ressursside) kaitsmine. Traditsioon all saab mõista siis kultuuriruumi produktiivset osa.

Need kolm vaala on esmatähtsad ja vaidlemise suhtes immuunsed printsiibid populatsiooni püsimise seisukohast. Seega vasakpoolsed, liberaalid, vasak-liberaalid, peavool jms “moodsate inimeste” kogukonnad ei oma tegelikult tähtsust ja nendega võitlemine on sisuliselt ressurssi raiskamine ja vaat et asendustegevus. Sest looduslik valik toimib. Alati.

Ja populatsiooni jaoks ebaproduktiivne, nimetatud kolme vaala alusel, lihtsalt sureb välja. Kuna see ülelnimetatud seltskond üheksal juhul kümnest ka eriti ei paljune (seda nii psüühilistel kui sageli ka bioloogilistel põhjustel), siis parafraseerides Põhja-Korea liidrit: “Las koerad hauguvad, karavan läheb ikka edasi.”

See on niimoodi olnud kogu bioloogilise elu olemasolu ajal ja kui keegi lärmakalt veenab, et viimase 50-70 aasta jooksul on toimunud midagi, mille tulemusel Inimese kohta see enam ei käi, siis on see lihtsalt ebapädev argumentatsioon. Tõestuseks polegi palju vaja. Võtta paariks kolmeks kuuks elekter ära, veendes populatsiooni, et see nii jääbki ning me näeme, mis saab sellest “üliarenenud” mis-iganes-tähega-generatsioonist ja ka kõigist teistest “arenenuist”…

Enamus inimesi jääb muidugi ellu ja kohaneb, kuid sellistel pole praegu ja pole ka siis aega massiliseks eneseülistuseks, sest nad teevad tööd ja kasvatavad-kaitsevad järeltulijaid.

UITMÕTE:

Olen täielikult nõus erinevate piltide mõttega, ise nimetan neid lähenditeks, kuid tooks sisse ühe täienduse.
Minu kui kristlase jaoks on Arengutaotlus esmalt ikkagi hinge arenemine Jumalas. Inimene ei ole pelk füüsiline objekt vaid keha, milles on Jumalik Hing. Hingel omakorda on Vaba Tahe. Selle järgi on võimalik hingel kas elada Jumalas või mitte.
Esimesel juhul ta areneb surematult, teisel juhul juhivad teda teised jõud, milliste eesmärk ei ole kunagi Hinge surematu areng vaid tema hukutamine, suuremal või vähem otsesemal viisil.
Tänases päevas on pea alati võimalik tõmmata paralleel: moodsus = hedonism, lihalikkus etc. Elik siis on pendel teises otsas ja hinge kui sellist ei vaadelda avalikus/ametlikus dialoogis. Kuna tsivilisatsioon on kasvanud väga suureks, siis sidusust tagav info levik on muutunud ülimalt tehnoloogiliseks. Omal ajal piisas kui rahvas kogunes ümber Templi/püramiidi/kantsli, kuid kvantiteedi kasv on muutnud tänases päevas asju juba kvalitatiivselt.
Ühiskonna turvatunnet tagav sidusus saavutatakse meedia (erinevates meediates) vahendusel. Sellest ka fenomen, et kui “televiisor rääkis, nii on!”. Ehk siis piirid erinevate lähendite/piltide vahel hägustuvad väga kiiresti. Mõtted, mis pikka aega said olla vaid isiklikud=väikese grupi omad on nüüd lihtsatel viisidel globaalsed. See, aga tingib palju segadust.
Omal ajal oli religioon koos oma teoloogiaga see sidusust ja ajas järjepidevat arengut tagav komponent kuid hetkel enam mitte, vähemalt universaalsena enam mitte. Kuid see on muutumas, nagu on alati muutunud ja seda kardinal Sheen silmas pidaski. Olenemata lähendist/pildist, mida me silmas peame on see ikkagi meie inimeste perspektiiv ning Jumalikule teele alluvad ka need, kes Jumalat ei usu. Nende jaoks on lihtsalt tulevikul teine tähendus, kuid seda vältida/muuta ei saa nemadki.

Bi-polaarsus

Mind on alati kurvastanud inimesed, kelle geopoliitiline maailmapilt koosneb hea ja kurja teljest, mille ühes otsas on „Lääs” ja teises otsas „Venemaa“. Ja nii ongi. Alfa ja Omega. Jutumärgid sellepärast, et tegu on koondnimetusega, mitte geograafias tuntud mõistetega
.
Hea ja kurja telg on iseenesest vildakas mudel kuna reaalses maailmas ei ole 100% head ja 100% halba. Lisaks veel, et see mudel hõlmab ca 1 miljard inimest (pisut peale), kuid Maal on meid ca 7,6 miljardid!

Kallid arvamusliidrid, ma ei räägi ideoloogiatest vaid lihtsast aritmeetikast. Kas ikka veel ei ole imelik? Ja siis räägitakse meile populismist…

Ja kui peaks tekkima kognitiivne dissonants, siis sellega on selline veider fenomen, mida võiks nimetada “Keskerakonna valija”. Mitte keegi ei tea kedagi, kes valiks Keskerakonda, aga ikkagi on ta võimul ja mitte keegi ei tea kedagi kes tõsimeeli usuks peavoolu abraka-dabrat, aga ikkagi on nimetatud luul peavool… Seega ei ole ma selle üle saamise osas väga optimistlik. Kuid kes teab. Isegi Trump tuli võimule…

Haige olukord.

Tapmine on paha, KUID on olemas ka head tapmist kas riigi või mõne üksikisiku tahtmise järgi. Esimesel juhul on asi siis karistamises ja teisel juhul puhas mugavus…

Demokraatia on ainuõige ja püha ning “Vox Populi” on “Vox Dei”, KUID järsku on olemas ka selline “Vox Populi” mis on “Non Vox Dei”

Tuletab meelde kunagi lapsepõlves Vremja’st kuuldud Brežnevi kõne algust: “Seltsimehed ja teised seltsimehed…”